A Consellería rectifica e aboará o 2 % de suba na totalidade de conceptos da nómina xa no mes de xullo

Tras a denuncia formulada o mércores 17 de xullo polos sindicatos asinantes do Acordo, a Administración recoñeceu o seu erro, comprometéndose a incorporar a suba do 2 % en todos os conceptos da próxima nómina a percibir, correspondente á mensualidade de xullo.

Esiximos a rectificación inmediata da orde de confección de nóminas

Desde CCOO Ensino, ANPE e UGT-SP queremos manifestar a nosa indignación ante a orde de confección de nóminas, que non recolle o incremento salarial do 2% nos complementos retributivos acordados. Ante esta situación, acudiremos á vía xudicial para garantir o cumprimento íntegro do Acordo asinado.

Inadecuada aplicación do Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do profesorado galego

Tras a xuntanza da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora celebrada o venres 21 de xuño, as organizacións sindicais CCOO Ensino, ANPE e UGT-SP, queremos deixar constancia da valoración que facemos da aplicación do devandito acordo para o curso 2024/25.

CCOO Ensino reúnese coa Consellería de Educación para trasladar as nosas propostas de mellora para o sistema educativo galego

Representantes de CCOO Ensino mantiveron hoxe unha reunión co Conselleiro, o Secretario Xeral e o Director Xeral de Centros e Recursos Humanos para tratar diversos temas cruciais para o avance do sistema educativo na comunidade e das condicións laborais das súas traballadoras e traballadores. A xuntanza abarcou numerosas temáticas que afectan a múltiples colectivos profesionais e varias etapas educativas.

Acordo de medidas de mellora: información para o ensino concertado

O apartado “2. Redución de rateos resulta de aplicación nos centros privados sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Podes atopar o contido completo deste apartado a continuación. Ademais, para unha comprensión máis ampla e para coñecer os demais apartados, aplicables no ensino público, invitámoste a consultar o acordo íntegro.

Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora

O 9 de xaneiro de 2024 quedou constituída a comisión de seguimento do “Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docentes da comunidade autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación”.

Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora

O 9 de xaneiro de 2024 quedou constituída a comisión de seguimento do acordo. Na primeira reunión tratáronse varios temas cruciais para a xestión e o desenvolvemento dos aspectos contidos no acordo que afectan a centros e a administración educativa.

Por que asinamos o Acordo de medidas de mellora?

Dende CCOO queremos desmontar mentiras sobre o que realmente supón este acordo. Non pretendemos que o profesorado quede coa versión e interpretación que fai CCOO, pero tampouco coa que fai a organización sindical que convoca unha folga contra este acordo. O que pretendemos é que o profesorado lea o texto do Acordo e saque as súas propias conclusións.