Resumo da Mesa Sectorial Docente sobre modificación dos reais decretos de requisitos mínimos de centros e de ordenación da FP

CCOO volveu a esixir unha modificación global do RD 132/2010 de requisitos mínimos dos centros e fixo propostas para a modificación do RD 659/2023 de ordenación de FP co fin de solucionar a situación de preocupación e incerteza que vive a comunidade educativa.