Permutas e intercambios provisionais de destinos

Convén diferenciar claramente estes dous conceptos:

  • Permutas son intercambios definitivos de destinos
  • Intercambios provisionais son aqueles que se fan por un curso

Normativa sobre permutas de destinos

Normativa sobre intercambios provisionais de destinos