Concurso de Orientación 23-24

Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial.

Instrucións para a toma de posesión nos destinos definitivos derivados da resolución dos concursos de traslados convocados no curso académico 2023-2024

Resolución definitiva

Resolución provisional

Consulta de instancias e baremos (videotitorial)

  • Dispoñible na web do CXT – Prazo de reclamacións do 7 ao 14 de febreiro de 2024, ambos incluídos

Convocatoria

Disposición adicional primeira. Participación simultánea no concurso xeral de traslados O persoal funcionario docente do corpo de mestres que estea participando simultaneamente nesta convocatoria e na realizada pola Orde do 24 de outubro de 2023 pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres, e que obteña praza definitiva da xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncia á participación no concurso xeral.