Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590)

Especialidades ás que afecta esta resolución:

  • Asesoría e procesos de imaxe persoal (590103)
  • Procesos de produción agraria (590115)
  • Procesos na industria alimentaria (590116)
  • Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos (590117)
  • Procesos sanitarios (590118)
  • Procesos e produtos de téxtil, confección e pel (590120)
  • Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico (590219)
  • Procedementos sanitarios e asistenciais (590220) 

 

Toda a información na web da Consellería.

 

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades de distintos corpos

Publicadas as resolucións do 8 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se convocan procedementos para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades de distintos corpos: Corpo de profesores de ensino secundario (590) 590102 –  Análise e química industrial 590107 –  Informática 590109 –  Navegación e instalacións mariñas 590123 –  Procesos e produtos en madeira e … Ler máis

CCOO ensino asina a modificación do acordo de acceso ás listas de interinidade

Temos a obriga de modificar o Acordo de Interinos/as para adaptalo ao novo marco lexislativo laboral (Real decreto lei 32/2021), á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e aos cambios introducidos pola nova lei de FP. O asinamento da addenda prodúcese por consenso das organizacións sindicais asinantes e lógrase o obxectivo principal: o mantemento das … Ler máis