Mesa Sectorial sobre a Oferta Pública de Emprego (OPE) e as Oposicións de 2024

Desde CCOO Ensino consideramos que tanto a OPE como a convocatoria de oposicións representan unha ocasión perdida para repor realmente as xubilacións producidas no profesorado galego ao tempo de manter as taxas de interinidade arredor do 5 % do profesorado, obxectivo este que aparece marcado na base primeira do “Acordo de interinos/as”.

Datas, horas e lugares en que se fará a presentación da primeira parte da proba do concurso-oposición

‌ Acto de presentación: 22 de xuño de 2023 ás 9:00 (todos os tribunais excepto Ruso de Escola de Idiomas). De asistencia obrigatoria. ‌ Consulta na Resolución as datas, horas e lugares da realización da primeira proba e, se é o caso, do exercicio práctico. ‌Web da Consellería ‌ CONSULTA TODA A INFORMACIÓN DAS OPOSICIÓNS 2023

Publicada resolución pola que se exclúen das oposicións ás persoas que obteñen praza no concurso extraordinario de méritos

‌ Resolución ‌ Web da consellería Tal e como anunciamos tralas reunións técnicas coa Subdirección Xeral de Recursos Humanos, as persoas que obteñen praza no concurso de méritos non poden presentarse ao concurso-oposición por non cumprir os requisitos da convocatoria, xa que se atopan pendentes do nomeamento como funcionarios de carreira. Si poderán presentarse ao concurso-oposición aquelas persoas que se presenten a especialidades de … Ler máis

Publicado o sorteo dos tribunais para as oposicións 2023

Publicado o resultado do sorteo dos docentes que serán vogais dos tribunais das oposicións. As presidencias dos tribunais anunciaranse máis adiante. ‌ Tribunais do corpo de mestres ‌ Tribunais do corpo de secundaria e outros ‌ Causas de concesión de suplencia ‌ Causas de abstención e recusación Calquera solicitude de suplencia, abstención, exención ou recusación debe presentarse ante a presidencia do tribunal, despois de … Ler máis