Resumo da Mesa Sectorial Docente sobre modificación dos reais decretos de requisitos mínimos de centros e de ordenación da FP

CCOO volveu a esixir unha modificación global do RD 132/2010 de requisitos mínimos dos centros e fixo propostas para a modificación do RD 659/2023 de ordenación de FP co fin de solucionar a situación de preocupación e incerteza que vive a comunidade educativa.

Formación Profesional – Reunión coa DXFP

O pasado 26 de abril, desde CCOO Ensino demandamos unha reunión urxente coa Directora Xeral de Formación Profesional.  Finalmente, esa petición foi atendida o mércores 15 de maio, e puidemos trasladar moitas das inquedanzas que nos fai chegar o profesorado de Formación Profesional sobre a planificación do curso que vén derivada da implantación da nova Lei de FP. En primeiro … Ler máis

Resumo da Mesa Sectorial do 16 de maio sobre reais decretos de FP

O Ministerio recoñeceu o carácter informativo da Mesa Sectorial e manifestou que non hai marxe para modificacións relevantes nos textos que irán a aprobación no Consello de Ministros, esta semana ou a seguinte, e que se publicarán no BOE ao día seguinte.

Solicitude urxente de reunión coa Directora Xeral de Formación Profesional

CCOO Ensino vén de solicitar unha reunión urxente á Directora Xeral de Formación Profesional á vista de todo o comentado nas xornadas FP Innova celebradas desde o mércores 24 ata o día de hoxe en Santiago de Compostela.
A escasos cinco meses do inicio do novo curso, aínda non recibimos ningunha comunicación por parte da Dirección Xeral de Formación Profesional sobre os plans que ten para implantar o novo modelo de FP derivado da Lei Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.

CCOO denuncia o proxecto do MEFPD, que favorece a privatización na Formación Profesional

Esiximos a retirada do proceso de información pública —que se iniciou o pasado 17 de xaneiro— do proxecto de real decreto, por considerar que afectará fundamentalmente ao alumnado máis vulnerable, especialmente pola desregulación das condicións mínimas dos centros de FP e a eliminación da gratuidade dos cursos de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior.