CCOO lidera a negociación para reducir xornadas e mellorar condicións dentro da Mesa Negociadora do convenio de ocio educativo

Na última reunión do IV Convenio Colectivo de ocio educativo e animación sociocultural, celebrada o 10 de abril, CCOO propuxo importantes melloras nas condicións laborais do sector. Entre as medidas destacadas, figuran a redución da xornada anual e a introdución dun descanso remunerado de vinte minutos. CCOO continúa a súa loita para asegurar un equilibrio máis xusto entre a vida laboral e persoal dos traballadores e traballadoras nun sector especialmente precarizado.

Publicado Real Decreto polo que se modifican as condicións de formación inicial do profesorado de centros privados para ESO e Bacharelato

Regúlanse as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de ESO ou Bacharelato, e se establece, a efectos de continuidade da actividade docente nestes centros, a correspondencia entre determinadas materias. ‌ Real Decreto 187/2023, de 21 de marzo

CCOO asina o XI Convenio colectivo de centros de ensino privado sen ningún nivel concertado ou subvencionado

O pasado 17 de decembro CCOO asinou o XI Convenio Colectivo, xunto ao resto de organizacións sindicais de ámbito estatal, tras sometelo á consulta coas nosas bases e ser ratificado, deste xeito , o preacordo subscrito unha semana antes.       O convenio terá unha vixencia de tres anos, ata o 31 de decembro de 2023, establece un incremento salarial do … Ler máis

X Collective Agreement for for Private Schools of General Education or Regulated Education which are neither Charter Schools nor otherwise Subsidised

Over recent years workers have seen how neoliberal policies have relentlessly eroded the Welfare State and our working conditions. The cuts and the labour reforms of 2010 and 2012 contributed to a model of precariousness that we have yet to overcome. If this was not enough, the employers’ organisations and the other trade unions with representation in the sector signed the X Collective Agreement on the 22nd of June 2018 which as far as we are concerned perpetuates the situation of precariousness in the sector 

 see AGREEMENT