CCOO lidera a negociación para reducir xornadas e mellorar condicións dentro da Mesa Negociadora do convenio de ocio educativo

Na última reunión do IV Convenio Colectivo de ocio educativo e animación sociocultural, celebrada o 10 de abril, CCOO propuxo importantes melloras nas condicións laborais do sector. Entre as medidas destacadas, figuran a redución da xornada anual e a introdución dun descanso remunerado de vinte minutos. CCOO continúa a súa loita para asegurar un equilibrio máis xusto entre a vida laboral e persoal dos traballadores e traballadoras nun sector especialmente precarizado.

CCOO lidera a loita por un sector do ocio educativo e animación sociocultural máis xusto

O 22 de febreiro iniciouse a negociación do IV Convenio colectivo de ocio educativo e animación sociocultural. Están programadas dúas reunións para marzo e abril, nas que CCOO presentará unha plataforma reivindicativa que busca mellorar as condicións laborais no sector, animando á participación activa dos traballadores e traballadoras.