Formación Profesional – Reunión coa DXFP

O pasado 26 de abril, desde CCOO Ensino demandamos unha reunión urxente coa Directora Xeral de Formación Profesional.  Finalmente, esa petición foi atendida o mércores 15 de maio, e puidemos trasladar moitas das inquedanzas que nos fai chegar o profesorado de Formación Profesional sobre a planificación do curso que vén derivada da implantación da nova Lei de FP. En primeiro … Ler máis

O Ministerio envía ás organizacións sindicais o proxecto de RD de Inspección Educativa

O Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes enviou ás organizacións sindicais o borrador do proxecto de Real Decreto de Inspección Educativa, que ten por obxecto regular os aspectos xerais relativos á inspección educativa e o acceso ao Corpo de Inspectores de Educación.

Resumo da Mesa Sectorial do 16 de maio sobre reais decretos de FP

O Ministerio recoñeceu o carácter informativo da Mesa Sectorial e manifestou que non hai marxe para modificacións relevantes nos textos que irán a aprobación no Consello de Ministros, esta semana ou a seguinte, e que se publicarán no BOE ao día seguinte.

Solicitude urxente de reunión coa Directora Xeral de Formación Profesional

CCOO Ensino vén de solicitar unha reunión urxente á Directora Xeral de Formación Profesional á vista de todo o comentado nas xornadas FP Innova celebradas desde o mércores 24 ata o día de hoxe en Santiago de Compostela.
A escasos cinco meses do inicio do novo curso, aínda non recibimos ningunha comunicación por parte da Dirección Xeral de Formación Profesional sobre os plans que ten para implantar o novo modelo de FP derivado da Lei Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.

28 de abril: Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo (2024)

A crise climática: un importante risco para a seguridade e a saúde no traballo.

A humanidade está a experimentar profundas transformacións que xa ninguén pode negar nesta segunda década do século XXI e que están impactando na nosa forma de vivir, no mundo do traballo e na saúde da clase traballadora.