Publicado Real Decreto polo que se modifican as condicións de formación inicial do profesorado de centros privados para ESO e Bacharelato

Regúlanse as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de ESO ou Bacharelato, e se establece, a efectos de continuidade da actividade docente nestes centros, a correspondencia entre determinadas materias.

‌ Real Decreto 187/2023, de 21 de marzo