InfórmaTE sobre a Xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos do 17 de marzo de 2023 (PSEC)

Nota informativa de CCOO da xuntanza da Mesa Xeral de EEPP, na que se trataron os seguintes temas:

  • Modificación da RPT referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente ao corpo de Agrupación profesional do  persoal  funcionario,  escala  de  persoal  de  limpeza  e  cociña  e  recursos  naturais  e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña).
  • Modificación da Relación de Postos da consellería do Mar.
  • Modificación  da  RPT  da  Consellería  de  Política  Social  e  Xuventude  consistente  na transformación dunha praza de laboral en funcionario.
  • Proxecto  de  Orde,  no  relativo  a  flexibilidade  horaria  por  motivos  de  conciliación familiar  de  acordo  co  establecido  na  Lei  5/2021,  do  2  de  febreiro,  de  impulso demográfico da Galicia ou desfrute da bolsa de horas de libre disposición por motivos de conciliación familiar. 
  • Rogos e preguntas

‌ infórmaTE en PDF