CCOO denuncia a imposibilidade de melloras salariais para docentes do ensino concertado tras a publicación da Lei de orzamentos

CCOO Ensino manifesta a súa preocupación tras a recente publicación da Lei de orzamentos, que impide calquera posibilidade de homologación salarial para o persoal docente do sector concertado e deixa en suspenso as expectativas de mellora económica deste colectivo profesional.

Acordo de medidas de mellora: información para o ensino concertado

O apartado “2. Redución de rateos resulta de aplicación nos centros privados sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Podes atopar o contido completo deste apartado a continuación. Ademais, para unha comprensión máis ampla e para coñecer os demais apartados, aplicables no ensino público, invitámoste a consultar o acordo íntegro.

A Xunta de Galicia perpetúa o bloqueo do aboamento da paga de antigüidade e complementos

A Xunta de Galicia confirmou que non se aboará a paga de antigüidade nin os complementos por coordinacións e xefaturas de departamento aos traballadores e traballadoras do ensino concertado en 2024. A pesar das demandas de CCOO para eliminar o artigo 57 da LEI 9/2023 e establecer unha partida orzamentaria para estas pagas, a Xunta mantén a súa postura.