CCOO-Ensino solicita que o novo complemento para a redución da fenda de xénero (antigo complemento de Maternidade) se inclúa na xubilación anticipada voluntaria do Réxime de Clases Pasivas

O novo complemento publicado no RDL3/2021 que vén a substituír ao anterior complemento de maternidade aplícase a todas as modalidades de xubilación agás na xubilación voluntaria anticipada no réxime de clases pasivas. O sindicato urxe a modificar a normativa para este colectivo que deste modo sofre unha discriminación respecto ao resto do persoal incluído noutros réximes.

XUBILACIÓNS DO RÉXIME DE CLASES PASIVAS E RDL 15/2020: UNICAMENTE CAMBIOS NA XESTIÓN DAS PENSIÓNS

O RDL 15/2020 do 21 de abril (BOE 22 de abril de 2020) introduce un cambio no RCP polo que se traspasa o sistema de xestión das pensións deste réxime do Ministerio de Facenda no que historicamente se encadraba ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

O regulado no RDL 15/2020 NON CAMBIA NADA en Clases Pasivas nas modalidades de xubilación (anticipada aos 60 anos…), nos requisitos, contía e cálculo das pensións…

 

O traspaso do Réxime de Clases Pasivas ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións non afecta aos requisitos, prestacións e contías das pensions de Clases Pasivas

A publicación do RDL 15/2020 NON CAMBIA NADA da normativa do Réxime de Clases Pasivas no que se refire aos requisitos, prestacións e contías das pensions. Unicamente traspasa a xestión deste réxime ao outro ministerio Todas as modificacións normativas contempladas no citado RDL están dirixidas á integración da xestión do sistema de Clases pasivas nas entidades xestoras da Seguridade Social (INSS e … Ler máis