CCOO-Ensino solicita que o novo complemento para a redución da fenda de xénero (antigo complemento de Maternidade) se inclúa na xubilación anticipada voluntaria do Réxime de Clases Pasivas

O novo complemento publicado no RDL3/2021 que vén a substituír ao anterior complemento de maternidade aplícase a todas as modalidades de xubilación agás na xubilación voluntaria anticipada no réxime de clases pasivas. O sindicato urxe a modificar a normativa para este colectivo que deste modo sofre unha discriminación respecto ao resto do persoal incluído noutros réximes.