Revista TE de retribucións da concertada actualizada a marzo 2024

Consulta a revista TE de retribucións do ensino concertado, actualizada a marzo 2024, incluíndo a suba variable do 0,5% ligada ao PIB, retroactiva desde xaneiro de 2023, que afecta ao profesorado en pagamento delegado.

Cadro resumo de retribucións de docentes da concertada en pagamento delegado para 2024

Cadro resumo en PDF, versión en liña

Cadro resumo en PDF, versión para imprimir