Toda a información da mesa sectorial de persoal funcionario do 12 de xaneiro de 2024

O 12 de xaneiro de 2024 tivo lugar a xuntanza da MESA SECTORIAL DE PERSOAL FUNCIONARIO na que se trataron as bases dos procesos selectivos de veterinarios, biólogos, finanzas (A1/A2), médicos, enfermería, educador social, educador infantil, PSX, xerocultor, auxiliar de laboratorio, AP discapacidade intelectual e modificación da resolución de convocatoria de inspección turística A2.

Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora

O 9 de xaneiro de 2024 quedou constituída a comisión de seguimento do acordo. Na primeira reunión tratáronse varios temas cruciais para a xestión e o desenvolvemento dos aspectos contidos no acordo que afectan a centros e a administración educativa.