Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora

O 9 de xaneiro de 2024 quedou constituída a comisión de seguimento do acordo. Na primeira reunión tratáronse varios temas cruciais para a xestión e o desenvolvemento dos aspectos contidos no acordo que afectan a centros e a administración educativa.