Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4

 RESOLUCIÓN  do  28  de  febreiro  de  2023,  da  Secretaría  Xeral  de  Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

 As probas realizaranse en Santiago de Compostela (Celga 1-4) e en Ponferrada (Celga 2-4).

 As probas terán lugar en maio/xuño de 2023.

 

Publicado o Plan de formación da EGAP para o ano 2023

A formación do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico correspóndelle á Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP) de acordo co que se establece no artigo 3 da súa lei de creación (Lei 4/1987, do 27 de maio), onde se estende a dita función ao persoal doutras administracións públicas, coa excepción do persoal docente e sanitario.

No DOG do 29 de decembro de 2022, RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2022 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2023.

Varios concursos e concursos-oposición extraordinarios de estabilización (PSEC): DOG do 30 de decembro de 2022

Concursos-oposición extraordinarios de estabilización (PSEC): DOG do 27 de decembro de 2022

Convocatorias de concursos-oposición extraordinarios de estabilización de PSEC para varios corpos e categorías:

‌ Convocatoria do corpo superior da Administración xeral de Galicia (A1), corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1), escala de profesores numerarios do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1) e categoría 40 do grupo I de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria do corpo de xestión da Administración xeral de Galicia (A2) e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral de Galicia (A2)

 Convocatoria do corpo administrativo da Administración xeral de Galicia (C1), corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administraicón xeral de Galicia (C1), corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral de Galicia (B) e categorías 100 e 104 do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria do corpo auxiliar da Administración xeral de Galicia (C2), corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral de Galicia (C2) e categorías 21 e 33 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria da agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral de Galicia, na escala de persoal subalterno e de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais e categorías 10B, 10C, 14 e 14A do grupo V de persoal laboral da Xunta de Galicia

Concursos extraordinarios de estabilización (PSEC): DOG do 26 de decembro de 2022

‌ Prazo para solicitudes: do día 16 de xaneiro de 2023 ao 10 de febreiro do 2023, ambos incluídos Convocatorias de concursos extraordinarios de estabilización de PSEC para varios corpos e categorías: ‌ Convocatoria do corpo superior da Administración xeral de Galicia, corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1) e categorías 19, 32, 38 e 40 do grupo … Ler máis