Concursos-oposición extraordinarios de estabilización (PSEC): DOG do 27 de decembro de 2022

Convocatorias de concursos-oposición extraordinarios de estabilización de PSEC para varios corpos e categorías:

‌ Convocatoria do corpo superior da Administración xeral de Galicia (A1), corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1), escala de profesores numerarios do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral de Galicia (A1) e categoría 40 do grupo I de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria do corpo de xestión da Administración xeral de Galicia (A2) e corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral de Galicia (A2)

 Convocatoria do corpo administrativo da Administración xeral de Galicia (C1), corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administraicón xeral de Galicia (C1), corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral de Galicia (B) e categorías 100 e 104 do grupo III de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria do corpo auxiliar da Administración xeral de Galicia (C2), corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral de Galicia (C2) e categorías 21 e 33 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galicia

 Convocatoria da agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral de Galicia, na escala de persoal subalterno e de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais e categorías 10B, 10C, 14 e 14A do grupo V de persoal laboral da Xunta de Galicia