A orde de actuación das persoas aspirantes nas oposicións 2024 comezará pola letra H

A orde de actuación das persoas aspirantes nos procesos de selección para o ingreso na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se deriven da oferta de emprego público correspondente ao ano 2024, comezará por aquelas cuxo primeiro apelido comece pola letra «H».

Ver publicación no DOG