Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590)

No día de hoxe publicouse a resolución provisoria coa relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas seguintes especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590):

 • 590002 Grego
 • 590003 Latín
 • 590010 Francés
 • 590015 Portugués
 • 590019 Tecnoloxía
 • 590107 Informática
 • 590124 Sistemas electrónicos
 • 590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos
 • 590206 Instalacións electrotécnicas
 • 590227 Sistemas e aplicacións informáticas
 • 590231 Equipos electrónicos

Prazo de presentación de reclamacións: desde MAÑÁ, mércores, 13 de marzo ata o venres, 15 de marzo, ambos incluídos.

Forma de presentación de reclamacións: obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Documentos relacionados: