Insuficiente proposta económica das organizacións patronais

O 27 de maio acudimos á convocatoria da Mesa Negociadora do V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Xuvenil e Protección de Menores, logo da última reunión onde se iniciou a negociación da parte económica e na que, dada a enorme diferenza entre o exposto polas partes, non se alcanzou acordo ningún.

Na reunión, as patronais modificaron a súa última proposta cinguíndose só a algúns aspectos das distintas cuestións económicas que abrangue o convenio.

Respecto ás táboas salariais, ofreceron uns incrementos anuais porcentuais sobre os salarios brutos que se aplicarían ao complemento específico, en concreto co seguinte desenvolvemento:

AnosMedidas xudiciais en réxime pechado
e/ou semiaberto
Resto de centros, recursos e programas
20264 %6,2 %
20274 %7 %
20283 %7,6 %
20293 %6,2 %
Táboa 1: incrementos anuais porcentuais que se aplicarían ao complemento específico.

Respecto ao complemento de antigüidade, formulan unha suba en 2026 a 18 € o trienio, en 2027 a 18,52 €, en 2028 a 19,1 € e en 2019 a 19,67 €. Non propoñen incremento ningún nos complementos de festividade e nocturnidade, xa que alegan que, como soben as contías dos salarios brutos, estes complementos tamén subirán. Aceptan subir a quilometraxe a 0,26 €. E con respecto ás axudas de custo, fan a seguinte proposta: 14 € a media axuda, 28 € a axuda completa e 80 € a axuda completa con pernoctación.

Como vimos anunciando, unha proposta deste tipo encóntrase aínda lonxe das pretensións e obxectivos que nos marcamos. En primeiro lugar, porque é ás claras insuficiente, fundamentalmente na táboa de medidas xudiciais, e non recolle as reivindicacións do sector; pero tamén porque son outras moitas as cuestións que formulamos na mesa (formación, excedencias, permisos retribuídos, saúde laboral, equiparación de táboas en 2026, etc.) e que, ou ben a patronal non se pronunciou sobre elas ou directamente verbalizou que non está disposta a abrir unha negociación verbo deses temas.

Así que a reunión rematou sen acordo ningún, volvéndonos citar o 17 de xuño. Calquera dúbida, necesidade de aclaración ou consulta, podes facela chegar á conta de correo reeducales@fe.ccoo.es.