Estudo sobre LGTBIQ+fobia no ámbito educativo

A investigación pretende facer unha radiografía da realidade que viven a diario nos centros as persoas traballadoras e o estudantado, coa finalidade de expor liñas de acción e propostas máis efectivas.

A Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) e a Federación Estatal de lesbianas, gais, trans, bisexuais, intersexuales e máis (FELGTBI+) anuncian a realización dun estudo conxunto para coñecer de primeira man as condicións nas que o alumnado e o persoal educativo conviven con situacións de violencia e LGTBIQ+fobia.

Para iso, convidan a toda a comunidade educativa a participar respondendo a unha enquisa anónima en liña, que permitirá, en primeiro lugar, facer unha radiografía da realidade actual nos centros e na súa contorna, así como trazar liñas de actuación e traballo para que os plans de intervención respondan con maior precisión á realidade.

A información obtida permitirá obter datos xerais e totais específicos coa única finalidade de realizar un estudo fiel da situación que o persoal educativo e o alumnado enfrontan na contorna escolar, e unicamente serán utilizados para ese fin, poñendo ao dispor os resultados a través das páxinas web das entidades organizadoras.

Enlace á ENQUISA

FECCOO e FELGTBI+ atenderán calquera dúbida respecto a este estudo no correo electrónico info@felgtbi.org