Convocado concurso de direccións 2024/25

Concurso de méritos para seleccionar as direccións dos centros que rematan o seu mandato ─ordinario, extraordinario ou accidental─ no actual curso 2023/24 e non solicitaron prórroga.

No anexo I da orde podes consultar as centros con praza vacante de dirección.

Prazo de presentacións de solicitudes: do 8 ao 26 de abril de 2024

Orde (DOG)