CCOO esixe ao ministro Escrivá o cumprimento das subidas salariais e os avances en dereitos asinados no Acordo Marco para unha Administración do século XXI

No escrito rexistrado, a área Pública de CCOO traslada o seu malestar pola parálise prolongada no desenvolvemento de diversos apartados do Acordo Marco para unha Administración do Século XXI, tanto os relativos a incrementos salariais previstos para este ano 2024 (desde o 1 de xaneiro incremento do 2%, máis o 0,5% adicional unha vez que se conseguiu a cláusula variable ligada ao PIB do 2023), que poderían ser incluídos nalgún dos RDL que foron tramitados nestes meses, tal e como pediu CCOO, como outros de extraordinaria importancia como a reclasificación profesional, a xubilación parcial, permisos e conciliación, xornada de 35 horas, o cumprimento do SMI en todas as administracións públicas e sector público, a recuperación da negociación colectiva en asuntos referentes ao Servizo Exterior, ou a Lei de Función Pública do Estado, na que se debe contemplar a negociación prioritaria da carreira profesional, por cuxo carácter horizontal CCOO loitou sempre, así como a negociación para acordar as bases da avaliación do desempeño profesional, entre outras.

Para este sindicato, o desenvolvemento do Acordo arrastra un atraso inxustificado de case cinco meses nas súas previsións de despregamento completo, sendo inaceptable para CCOO que se incumpra o compromiso expreso adquirido na reunión mantida co ministro e a secretaria de Estado o 19 de febreiro de 2024, non só para culminar todos os aspectos do mencionado Acordo, senón para iniciar as negociacións dun novo; un texto que profunde na consecución de avances en dereitos para as persoas ao servizo das administracións públicas, introduza medidas que garantan a recuperación de emprego público −cunha correcta planificación das necesidades para o seu traslado ás correspondentes OEP, algo imprescindible se se quere manter un adecuado dimensionamiento dos persoais, evitar novos xacementos de temporalidade e adoptar medidas que garantan o rexuvenecemento das mesmas (tendo en conta a proximidade á xubilación de máis da metade do persoal público nos próximos 5-10 anos), mellore e optimice os servizos públicos, e a estrutura e funcionamento das administracións públicas, facéndoas máis eficientes, transparentes e próximas á cidadanía.

CCOO considera esgotadas xa todas as marxes de paciencia e toca esixir coa máxima firmeza que o Goberno cumpra xa os compromisos adquiridos. De non ser así, quedará gravemente danada a confianza negocial entre as partes, e o propio ámbito do diálogo social nas administracións públicas, o que obrigaría á organización sindical a contemplar a posta en marcha de medidas en defensa dos dereitos dos máis de tres millóns de persoas empregadas públicas, para facer que o Goberno cumpra os acordos que asina.