Borradores das ordes ministeriais dos currículos dos ciclos da nova Lei da FP

Os borradores dos currículos dos ciclos formativos da da nova Lei de Formación Profesional están dispoñibles para consulta pública na web do Ministerio de Educación.

Borradores

Ciclos formativos de grao básico

Ciclos formativos de grao medio

Ciclos formativos de grao superior

Ligazóns para os trámites de audiencia pública

Ciclos formativos de grao básico

Ciclos formativos de grao medio

Ciclos formativos de grao superior