Ampliación de prazo para acreditar méritos no proceso de estabilización PSEC

A que procesos afecta?

Proceso selectivo extraordinario de estabilización para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso.

Colectivos afectados:

  • Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2
  • Corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2
  • Ingreso nas categorías 7, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37 e 39 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galicia

Novo prazo:

  • Ata o 20 de marzo de 2024, incluído

Consulta a resolución de ampliación de prazo