Toda a información sobre a comisión de persoal ordinaria do 22 de marzo de 2023 (PSEC)

InfórmaTE sobre a comisión de persoal ordinaria que tivo lugar o día 22 de marzo de 2023, onde se trataron os seguintes temas:

  • Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de determinadas prazas adscritas aos servicios periféricos da Consellería.
  • Modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Mar.
  • Modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social.
  • Información sobre os acordos de carreira propostos na comisión de seguimento.
  • Rogos e preguntas.

‌ infórmaTE en PDF