Convocadas actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero (PSEC)

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.