Toda a información da comisión central de listas do 20 de marzo de 2024 (Decreto 37/2006)

O día 20 de marzo de 2024 celebrouse a xuntanza da comisión central de listas. Nela estudáronse e resolvéronse as reclamacións e recursos presentados.

A) Reclamacións e recursos aos chamamentos:

Reclamacións listas persoal laboral e funcionario interino:

Resolucións: 35

ESTIMADAS: 13

DESESTIMADAS: 12

INFORMADAS: 6

PENDENTES: 4

Recursos á listas de persoal laboral e funcionario interino:

Resolucións: 3

FAVORABLE: 0

DESFAVORABLE: 1

INFORMAR: 2

PENDENTE: 0

B) Outras cuestións tratadas:

  • Comunicación á Comisión central, de que a actualización provisional de méritos do ano 2023, esta previsto que se publique antes de que remate o mes de marzo.
  • Comunicación á Comisión central, que se procedeu a cubrir nun EVO un posto da escala de traballador social e outra da escala de educador infantil, pola lista de persoal laboral, diante da falta de listas de persoal funcionario.
  • Comunicación á Comisión central, que se segue valorando a creación de novas escalas, así como a apertura dun prazo extraordinario de inclusión nas que se decida crear.
  • Comunicación á Comisión central, da solicitude de baixa de 16 integrantes das listas.
  • Comunicación á Comisión central, da modificación do estado nas listas de duas integrantes que pasan de estar penalizados por asistir a exames, a disponibles para ser chamadas

Acordouse celebrar a próxima xuntanza da Comisión de Listas, se non hai cambios de última hora, o 17 de abril de 2024, ás 11:00 horas.