Reunión de mediación do XIII Convenio colectivo de Infantil 0-3: análise das propostas patronais

Comunicado conxunto das organizacións sindicais CCOO, FeUSO, FSIE e UGT

Na reunión de mediación do 14 de maio, as organizacións patronais presentaron unha proposta de convenio completo, enviada ao SIMA, para desbloquear as negociacións. Este documento foi recibido pola mesa negociadora na tarde anterior á reunión.

Ante o limitado tempo para analizar en profundidade as propostas, as organizacións sindicais solicitamos, na reunión, explicacións ás patronais sobre o contido do documento. A continuación, destacamos os principais puntos transmitidos:

  • Renuncia ás reivindicacións sobre a xornada e o complemento de incapacidade temporal.
  • Ámbito temporal do novo convenio ata 2026.
  • Adaptación xurídica do convenio ás novas regulacións lexislativas.
  • Modificación da redacción da cláusula de desvinculación.
  • Táboas salariais para os anos 2024, 2025 e 2026.

Nunha primeira análise, sinalamos que a proposta inclúe modificacións do convenio actual que non foron negociadas. Ademais, botamos en falta os incrementos salariais anteriores a 2024 e a táboa de converxencia de salarios en xestión indirecta, un cambio substancial non negociado.

Tras esta primeira reacción, acabamos de programar unha reunión intersindical para trasladar unha resposta conxunta na reunión do 23 de maio.