Resolución provisional da lista de interinidades e substitucións para impartir docencia nas ensinanzas deportivas de grao medio de vela no corpo de PES e de profesorado especialista

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de emenda ao requirimento  no procedemento ED003A 

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A