Publicada resolución definitiva da apertura de listas de varias especialidades de PES

 • 590002 Grego
 • 590003 Latín
 • 590010 Francés
 • 590053 Lingua e literatura galega
 • 590107 Informática
 • 590109 Navegación e instalacións mariñas
 • 590111 Organización e proc. de mantenemento de vehículos
 • 590112 Organización e proxectos de fabricación mecánica
 • 590124 Sistemas electrónicos
 • 590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos
 • 590206 Instalacións electrotécnicas
 • 590210 Máquinas, servizos e produción
 • 590227 Sistemas e aplicacións informáticas
 • 590231 Equipos electrónicos

Prazo para recurso de reposición: do 21 de febreiro ata o 20 de marzo de 2024, ambos incluídos.

 Resolución definitiva

 Baremo definitivo

 Listaxe definitiva de persoas excluídas

 Web da Consellería