Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de varias listas do corpo de PES e do corpo de profesores de música e artes escénicas