Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de varias listas dos corpos de PES e PESSFP

 • Especialidades do corpo de PES
  • Procesos e produtos en madeira e moble
  • Sistemas electrónicos
  • Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluidos
  • Instalacións electrotécnicas
  • Equipos electrónicos

 Resolución

 Baremo provisional

 Relación provisional de persoas excluídas

 Na páxina da Consellería

 

 • Especialidades do corpo de PESSFP (Profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional)
  • Patronaxe e confección
  • Soldadura

 Resolución

 Baremo provisional

 Relación provisional de persoas excluídas

 Na páxina da Consellería