Publicación no DOG do Acordo de medidas de mellora

Publicado no DOG o Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docente da Comunidade Autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Enlaces: publicación en DOGPDF coas sinaturas

Podes consultar tamén os seguintes artigos relacionados:
Infografía explicativa do Acordo sobre melloras do sistema educativo e das condicións laborais
Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora