Instrucións para o curso académico 2022/23.

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

Oposicións 2020: modificación da Orde de convocatoria do 24 de febreiro

ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A)

ACTUAR PARA AVANZAR. 12º Congreso da CS de CCOO

“Actuar para avanzar” é o lema que presidirá os traballos do 12º Congreso Confederal de CCOO que se celebrará en Madrid os días 21, 22 e 23 de outubro de 2021, coa participación de 758  delegadas e delegados, elixidos nun amplo proceso congresual que se desenvolverá en toda a estrutura do sindicato, as federacións e os territorios. Será, como corresponde … Ler máis