Procesos de funcionarización. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Publicáronse no DOG do 8/3/2024 as Resolucións da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas aos seguintes procesos para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira:

Corpo   superior    da    Administración    xeral    e    corpo   facultativo    superior    da Administración especial, subgrupo A1:

Corpo de xestión da Administración xeral e corpo facultativo de grao medio da Administración especial, subgrupo A2:

Corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, grupo B:

Corpo auxiliar da Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2:

Agrupación profesional de persoal funcionario:

Podes consultar:

  1. O estado das solicitudes de inscrición COMO ADMITIDAS OU EXCLUIDAS EN fides.xunta.gal
  2. A Listaxe completa de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, na web funcionpublica.xunta.gal

Prazo de reclamacións: 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, soamente poderá realizarse a través de : https://fides.xunta.gal