Convocado o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario da carreira administrativa e do complemento de desempeño

  1. Para darlle a oportunidade ao persoal que non contaba na anterior convocatoria cos cinco anos de servizo exixidos ou non compría outros requisitos.
  2. Tamén se dá acceso ao persoal con máis de once anos de servizo que non tivo oportunidade de acadar o grao II na anterior convocatoria.
  3. Prazo para presentar as solicitudes: do 8 de xaneiro ata o 7 de abril de 2024.
  4. Persoal funcionario:
  5. Persoal laboral: