Constituíuse a Mesa Negociadora do XII Convenio Colectivo de ensino privado regrado sen concerto

O 27 de febreiro de 2024 constituíuse a Mesa Negociadora do XII Convenio Colectivo de ensino privado regrado non concertado. A representatividade das organizacións que integran a Mesa é a seguinte:

Banco sindical

Acreditáronse un total de 1014 delegados e delegadas, sobre os que CCOO, UGT, FSIE e USO cumpren o requisito de ter máis dun 10 % de representatividade, mentres que a CIG estará presente na Mesa pola Lei orgánica de liberdade sindical, ao ser o sindicato máis representativo na Comunidade Autónoma de Galicia.

SINDICATODELEGADOS E DELEGADASREPRESENTATIVIDADE
CCOO27428,51 %
USO27428,51 %
FSIE24325,29 %
UGT17017,69 %
CIGLOLS———–
Composición do banco sindical

Banco patronal

ACADE50 %CECE50 %
Composición do banco patronal

En CCOO temos moi claro que este debe ser o convenio da xornada. Cuestións como a falta de correlación entre a xornada semanal e a anual, a indefinición da xornada lectiva e non lectiva, a parcialización das xornadas ou a falta de regulación do módulo de Proxecto Integrado ou da Formación en Centros de Traballo, con efecto directo sobre a xornada de traballo do persoal docente, teñen que resolverse na actual negociación, canda outras moitas.

Por iso, o sindicato está elaborando a plataforma reivindicativa coas achegas realizadas polos nosos delegados e delegadas e mais pola afiliación. Neste sentido, animamos o conxunto das persoas traballadoras a que participen, poñéndose en contacto coa Federación de Ensino de CCOO.