CCOO Ensino reclama a necesidade de retomar a vía do diálogo e da negociación no ensino concertado

Solicitamos información sobre a regularización de horas en pago delegado e retomar a negociación en Mesa Tripartita por considerar insuficiente o Acordo de Mantemento de Emprego, sendo moitos máis os reclamos do sector.

O pasado 9 de outubro presentamos no rexistro a petición para ser recibidos pola Dirección xeral de centros e RR. HH. da Consellería para tratar estas cuestións.

 Petición presentada no rexistro