Xubilacións

Xubilacións polo Réxime de Clases Pasivas (RCP)

Réxime de Clases Pasivas: persoal funcionario docente que ingresou na función pública con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2011.

Réxime Xeral da Seguridade Social: PSEC (Persoal de Servizos Educativos Complementarios) da Consellería de Educación, persoal funcionario docente interino, persoal funcionario docente que ingresou na función pública dende o 1 de xaneiro de 2011, persoal laboral das Universidades e traballadores e traballadoras dos centros privados e concertados.