Última información dos procesos selectivos en marcha

  • Última información dos procesos selectivos en marcha, entre outros, os seguintes, que podedes consultar no seguinte enlace:
  • 15/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO AP ESCALA 2055 – ANO 2018 – SEC 01
  • 15/10/2021: LABORALES GRUPO 5 ESCALA 003 – ANO 2017 – SEC 01
  • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208E – ANO 2019 – SEC 01
    • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 208F – ANO 2019 – SEC 01
      • 13/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208A – ANO 2019 – SEC 01

Procesos Selectivos