Toda a información da Comisión de persoal e da Mesa sectorial do 27 de novembro de 2023

Na comisión de persoal tratouse o proxecto de decreto que vai regular por primeira vez o persoal de investigación no sector público autonómico de Galicia.

Na mesa sectorial tratouse o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral.