Solicitude conxunta de reunión coa dirección xeral de educación

Os sindicatos UGT-SP e CCOO solicitamos con urxencia un encontro co Director Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, D. Jesús Manuel Álvarez Bértolo. O propósito desta reunión é abordar as seguintes cuestións:

  • Implementación do Acordo de Xubilación Parcial na ensinanza concertada.
  • Análise da situación do persoal docente nos centros con exceso de ratio.

Cal é o estado da xubilación parcial?

Temos preocupación pois, a pesar de que as negociacións previas coa Consellería parecían avanzar positivamente cara a un acordo de xubilación parcial, a convocatoria da próxima Mesa Tripartita aínda non foi fixada. O goberno xa está formado, a Consellería organizada e o curso académico achégase ao seu fin. Consideramos que é o momento de actuar.

Cal é a situación do exceso de ratio?

A aplicación de anteriores acordos de mantemento de emprego provocou un incremento das horas concertadas por riba da ratio habitual. Esperábase que, co paso do tempo, as xubilacións ou outras novas circunstancias de contratación axustasen este exceso. Non obstante, isto non aconteceu en tres das catro provincias. Este desaxuste revela dúas problemáticas importantes: por un lado, as empresas aproveitaron este exceso de ratio todo o posible; por outro, a Administración non realizou adecuadamente a súa función de supervisar os recursos humanos financiados con fondos públicos.

O problema radica en que aquelas persoas que non teñen responsabilidade algunha son as que padecerán as consecuencias, algo que UGT e CCOO consideramos inaceptable. Polo tanto, esiximos ás entidades de ensinanza concertada que atopen solucións para preservar os postos de traballo. Advertimos que, aínda que estamos dispostos a colaborar na defensa dos empregos, oporémonos firmemente se o foco se centra só nas indemnizacións por despedimento.

Igualmente, reclamamos á Administración que procure unha solución efectiva e non delegue a responsabilidade unicamente nas empresas, xa que foi a propia Administración a que fallou na súa obriga de vixilancia.

Desde UGT e CCOO comprometémonos a non permitir que o curso finalice sen resolver estes asuntos críticos.