Segundo borrador do RD de modificación do Concurso Xeral de Traslados (CXT)

O Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes enviou un segundo borrador para tratar a modificación do Real Decreto do Concurso de Traslados na Mesa Sectorial de persoal docente non universitario.

Descargar o documento

Envía as achegas que consideres necesarias a ensino@galicia.ccoo.es

Ademais, desde o 5 de abril, o Ministerio puxo en participación pública o borrador do RD de Concurso de Traslados, ao que podes acceder desde aquí .