Retribucións 2023 do profesorado de ensino concertado en pagamento delegado

Consulta a revista TE coas retribucións do profesorado do ensino concertado en pagamento delegado para o ano 2023, que inclúen a suba do 2,5 % do acordo de CCOO co goberno do estado. Queda pendente un 1 %, que será aplicado con efectos retroactivos desde xaneiro, en función da evolución do IPC e do PIB.