Apertura de listas en varias especialidades de Secundaria e PTFP

Corpo de profesores de ensino secundario:

 • Portugués
 • Navegación e instalacións mariñas
 • Organización e procesos de mantemento de vehículos
 • Organización e proxectos de fabricación mecánica

Corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional:

 • Fabricación e instalación de carpintaría e moble
 • Instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos
 • Mantemento de vehículos
 • Máquinas, servizos e produción
 • Mecanizado e mantemento de máquinas
 • Patronaxe e confección
 • Produción de artes gráficas

Procedemento: ED003A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Máis información na web da Consellería.