Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590)

Especialidades ás que afecta esta resolución:

  • Asesoría e procesos de imaxe persoal (590103)
  • Procesos de produción agraria (590115)
  • Procesos na industria alimentaria (590116)
  • Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos (590117)
  • Procesos sanitarios (590118)
  • Procesos e produtos de téxtil, confección e pel (590120)
  • Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico (590219)
  • Procedementos sanitarios e asistenciais (590220) 

 

Toda a información na web da Consellería.